Pogoji prodaje

1. Uvod

1.1 Ti pogoji in določila urejajo prodajo in nakup izdelkov prek naše spletne strani.

1.2 Preden oddate naročilo na našem spletnem mestu, boste morali izrecno soglašati s temi določili in pogoji.

1.3 Ta dokument ne vpliva na zakonske pravice, ki jih imate kot potrošnik (kot so pravice v skladu z uredbami o potrošniških pogodbah (informacije, preklic in dodatni stroški) 2013 ali Zakonom o pravicah potrošnikov 2015).

2. Interpretacija

2.1 V teh pogojih:

(a) »mi« pomeni naše predstavnike te spletne strani z našimi podatki, razkritimi v razdelku 22.1; in

(b) "vi" pomeni našo stranko ali bodočo stranko,

        in "nas", "naš" in "vaš" je treba ustrezno razlagati.

3. Postopek naročila

3.1 Oglaševanje izdelkov na našem spletnem mestu je »vabilo na zdravljenje« in ne pogodbena ponudba.

3.2 Nobena pogodba med vami in nami ne bo začela veljati, razen če in dokler ne sprejmemo vašega naročila v skladu s postopkom, določenim v tem razdelku 3 ali [nadomestni postopek naročila].

3.3 Za sklenitev pogodbe o nakupu izdelkov pri nas prek našega spletnega mesta morate narediti naslednje: izdelke, ki jih želite kupiti, morate dodati v nakupovalni voziček in nato nadaljevati z blagajno; če ste nova stranka, morate ustvariti račun pri nas in se prijaviti; če ste obstoječa stranka, morate vnesti svoje podatke za prijavo; ko ste prijavljeni, morate izbrati želeni način dostave in potrditi naročilo ter soglasje s pogoji tega dokumenta; preusmerjeni boste na spletno mesto našega ponudnika plačilnih storitev, naš ponudnik plačilnih storitev pa bo poskrbel za vaše plačilo; nato vam bomo poslali začetno potrditev; in ko bomo preverili, ali lahko izpolnimo vaše naročilo, vam bomo bodisi poslali potrditev naročila (na tej točki bo vaše naročilo postalo zavezujoča pogodba) ali pa bomo po e-pošti potrdili, da vašega naročila ne moremo izpolniti.

3.4 Pred oddajo naročila boste imeli priložnost prepoznati in popraviti napake pri vnosu.

4. Izdelki

4.1 Na naši spletni strani so ali so lahko občasno na voljo naslednje vrste izdelkov: električna kolesa, dodatki.

4.2 Izdelke, ki so na voljo na našem spletnem mestu, lahko občasno spreminjamo in se ne zavezujemo, da bomo še naprej dobavljali kateri koli določen izdelek ali vrsto izdelka.

5. Cene

5.1 Naše cene so navedene na naši spletni strani.

5.2 Cene, navedene na naši spletni strani, bomo občasno spremenili, vendar to ne bo vplivalo na pogodbe, ki so že začele veljati.

5.3 Vsi zneski, navedeni v teh pogojih ali na naši spletni strani, so navedeni z DDV.

5.4 Možno je, da so cene na spletni strani napačno navedene; v skladu s tem bomo cene preverjali kot del naših prodajnih postopkov, tako da vas bomo o pravilni ceni obvestili pred začetkom veljavnosti pogodbe.

5.5 Poleg cene izdelkov boste morda morali plačati tudi stroške dostave, o čemer vas bomo obvestili pred začetkom veljavnosti prodajne pogodbe.

6. Plačila

6.1 Med postopkom blagajne morate plačati cene izdelkov, ki jih naročite.

6.2 Plačila se lahko izvedejo na kateri koli od dovoljenih načinov, ki so občasno navedeni na naši spletni strani.

(a) PayPal s PayPal Express / Paypal Checkout;

(b) Mastercard;

(c) vizum;

(d) American Express;

(a) Google Pay;

(a) Apple Pay;

6.3 Če nam ne plačate kakršnega koli zneska, dolgovanega v skladu s temi določili in pogoji v skladu z določbami teh pogojev, lahko zadržimo naročene izdelke in/ali s pisnim obvestilom, ki vam ga pošljemo, kadar koli prekličemo prodajno pogodbo za izdelke.

6.4 Če neupravičeno vrnete kreditno kartico, debetno kartico ali drugo bremenitev, ste nam dolžni plačati v 7 dneh po datumu naše pisne zahteve:

(a) znesek, enak znesku povračila;

(b) vse stroške tretjih oseb, ki jih imamo v zvezi z vračilom bremenitve (vključno s stroški naše ali vaše banke, obdelovalca plačil ali izdajatelja kartice);

(c) administrativna taksa v višini 25.00 EUR z DDV; in

(d) vse naše razumne stroške, izgube in izdatke, ki nastanejo pri izterjavi zneskov iz tega oddelka 7.4 (vključno brez pravnih stroškov in pristojbin za izterjavo dolgov),

        in v izogib dvomu, če ne prepoznate ali se ne spomnite vira vnosa na izpisku kartice ali drugih finančnih izkazih in posledično izvedete povratno bremenitev, bo to pomenilo neupravičeno povratno bremenitev za namene tega razdelka 6.4.

7. Dostave

7.1 Naše politike in postopki v zvezi z dostavo izdelkov so določeni v našem dokumentu o politiki dostave. Za točne datume in dodatne informacije o dostavi se obrnite na našo dostava politika.

7.2 Poskrbeli bomo za dostavo izdelkov, ki jih kupite, na naslov za dostavo, ki ga navedete med postopkom nakupa.

7.3 Potrudili se bomo, da bomo vaše izdelke dostavili na ali pred datumom dostave, navedenim v potrditvi naročila, ali, če datum ni naveden v potrditvi naročila, v 3-11 dneh po datumu potrditve naročila za lokalno naročila. Vendar si pridržujemo pravico do dostave v ali do 30 dni.

7.4 Zagotavljamo, da bodo vse dobave izdelkov, razen v izjemnih okoliščinah, odposlane v 5 dneh po prejemu plačila in datumu potrditve naročila.

8. Pogodbe na daljavo: pravica do odpovedi

8.1 Ta razdelek 8 velja samo, če ponudite sklenitev pogodbe z nami ali sklenete pogodbo z nami kot potrošnik – to je kot posameznik, ki v celoti ali večinoma deluje zunaj vaše trgovine, podjetja, obrti ali poklica. Za 30-dnevno garancijo vračila denarja se obrnite na našo Politika 30-dnevnega vračila in povračil.

8.2 Ponudbo za sklenitev pogodbe z nami lahko prek našega spletnega mesta prekličete ali prekličete pogodbo, sklenjeno z nami prek naše spletne strani (brez navedbe razloga za svoj umik ali preklic) kadar koli v roku:

(a) od datuma oddaje vaše ponudbe; in

(b) poteče po preteku 30 dni po dnevu, ko izdelki pridejo v vašo fizično last ali fizično posest osebe, ki ste jo določili, da jih prevzame (ali, če je pogodba za dostavo več izdelkov, lotov ali kosov nečesa, 30 dni po dnevu, ko je zadnji od teh izdelkov, serij ali kosov prišel v vašo fizično posest ali fizično posest osebe, ki ste jo navedli, da bi jih prevzela).

8.3 Če želite umakniti ponudbo za sklenitev ali preklic pogodbe na podlagi, opisane v tem razdelku 8, nas morate obvestiti o svoji odločitvi za umik ali preklic (odvisno od primera). Obvestite nas lahko s katero koli jasno izjavo, ki navaja odločitev. V primeru odpovedi nas lahko obvestite z obrazcem za odpoved, ki vam ga bomo dali na voljo. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

8.4 Če prekličete pogodbo na podlagi, opisane v tem razdelku 8, nam morate izdelke poslati nazaj (na povratni naslov, ki smo vam jih navedli) ali jih izročiti nam ali osebi, ki smo jo pooblastili za sprejem. Svoje obveznosti iz tega oddelka 8 morate izpolniti brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh po dnevu, ko ste nas obvestili o svoji odločitvi za odpoved pogodbe. Plačati morate neposredne stroške vračila izdelkov.

8.5 Če prekličete naročilo v skladu s tem razdelkom 8, boste prejeli celotno povračilo zneska, ki ste nam ga plačali v zvezi z naročilom, vključno s stroški dostave do vas, razen:

(a) če ste izbrali vrsto dostave, ki stane več kot najcenejša vrsta dostave, ki jo ponujamo, si pridržujemo pravico, da obdržimo razliko v stroških med vrsto dostave, ki ste jo izbrali, in najcenejšo vrsto dostave, ki jo ponujamo ; in

(b) kot je drugače določeno v tem oddelku 8.

8.6 Če se vrednost izdelkov, ki ste jih vrnili, zmanjša za kakršen koli znesek zaradi vašega ravnanja s temi izdelki, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja izdelkov, lahko ta znesek izterjamo od vas. na pogodbeno ceno. Ta znesek lahko izterjamo tako, da ga odštejemo od kakršnega koli vračila, ki vam dolguje, ali zahtevamo, da ta znesek plačate neposredno nam. Ravnanje, ki presega tiste vrste ravnanja, ki bi bilo razumno dovoljeno v trgovini, bo za te namene "izven tistega, kar je potrebno za določitev narave, značilnosti in delovanja izdelkov".

8.7 Denar bomo vrnili na enak način, kot je bil uporabljen za plačilo, razen če se izrecno ne dogovorite drugače. V nobenem primeru zaradi vračila ne boste imeli nobenih stroškov.

8.8 Razen če smo ponudili prevzem izdelkov, bomo v 9 dneh po dnevu, ko prejmemo vrnjene izdelke, obdelali povračilo, ki vam pripada zaradi preklica na podlagi, opisane v tem razdelku 14, ali ( če prej) po dnevu, ko nam predložite dokazilo, da ste izdelke poslali nazaj. Če vam izdelkov nismo poslali ob odstopu ali preklicu ali smo ponudili prevzem izdelkov, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja obdelali vračilo denarja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni po dnevu na kateri smo obveščeni o odstopu ali preklicu.

8.9 Ne boste imeli pravice do preklica pogodbe, kot je opisano v tem razdelku 8, če se pogodba nanaša na:

(a) dobavo nemontažnega blaga, ki je narejeno na podlagi vaše individualne izbire ali odločitve, ali blaga, ki je jasno personalizirano.

9. Garancije in zastopanja

9.1 Zagotavljate in nam zastopate, da:

(a) ste pravno sposobni sklepati zavezujoče pogodbe;

(b) imate polno pooblastilo, moč in zmogljivost, da se strinjate s temi določili in pogoji;

(c) so vsi podatki, ki nam jih posredujete v zvezi z vašim naročilom, resnični, točni, popolni in ne zavajajoči; in

(d) boste lahko prevzeli izdelke v skladu s temi pogoji in našo politiko dostave.

9.2 Zagotavljamo vam, da:

(a) imamo pravico do prodaje izdelkov, ki jih kupite;

(b) se izdelki, ki vam jih prodajamo, prodajajo brez kakršnih koli stroškov ali obremenitev, razen kot je določeno v teh določilih in pogojih;

(c) uživali boste v tihi lastnini izdelkov, ki jih kupite, razen kot je določeno v teh določilih in pogojih;

(d) izdelki, ki jih kupite, ustrezajo kateremu koli opisu, objavljenemu na naši spletni strani; in

(e) izdelki, ki jih kupite, bodo zadovoljive kakovosti.

9.3 Vsa naša jamstva in izjave v zvezi z dobavo izdelkov ne spreminjajo ali posegajo v te pogoje, politiko dostave in našo politiko vračila.

9.4 Vse naše garancije in izjave v zvezi z dobavo izdelkov so določene v teh pogojih. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja in v skladu z razdelkom 11.1, so vse druge garancije in izjave izrecno izključene.

10. Omejitve in izključitve odgovornosti

10.1 Nič v teh pogojih ne bo:

(a) omeji ali izključi kakršno koli odgovornost za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti;

(b) omeji ali izključi kakršno koli odgovornost za goljufije ali lažne napačne predstavitve;

(c) omejiti vse obveznosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen v skladu z veljavno zakonodajo; oz

(d) izključiti vse obveznosti, ki niso izključene v skladu z veljavno zakonodajo,

        in če ste potrošnik, vaše zakonske pravice ne bodo izključene ali omejene s temi določili in pogoji, razen v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

10.2 Omejitve in izključitve odgovornosti, določene v tem oddelku 10 in drugje v teh pogojih:

(a) zanje velja oddelek 10.1; in

(b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev ali se nanašajo na predmet teh pogojev, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, odškodninsko odgovornostjo (vključno iz malomarnosti) in za kršitev zakonske dolžnosti, razen če ni izrecno določeno drugače v teh pogojih.

10.3 Ne bomo vam odgovorni za izgube, ki bi nastale zaradi katerega koli dogodka ali dogodkov, na katere ne moremo vplivati.

10.4 Ne odgovarjamo vam za kakršno koli poslovno izgubo, vključno z (brez omejitve) izgubo ali škodo dobička, dohodka, prihodka, uporabe, proizvodnje, predvidenih prihrankov, poslov, pogodb, komercialnih priložnosti ali dobrega imena.

10.5 Strinjate se, da želimo omejiti osebno odgovornost naših častnikov in zaposlenih, in ob upoštevanju tega interesa priznavate, da smo subjekt z omejeno odgovornostjo; strinjate se, da ne boste osebno vložili nobenega zahtevka proti našim uradnikom ali zaposlenim v zvezi s škodo, ki jo utrpite v povezavi s spletnim mestom ali s temi pogoji (to seveda ne bo omejilo ali izključilo odgovornosti subjekta z omejeno odgovornostjo za dejanja in opustitve naših častnikov in uslužbencev).

11. Preklic naročila

11.1 Pogodbo v skladu s temi določili in pogoji lahko takoj prekličemo s pisnim obvestilom o odpovedi, če:

(a) ne plačate pravočasno in v celoti kakršnega koli zneska, ki nam zapade v skladu s to pogodbo; oz

(b) zagrešite kakršno koli kršitev te pogodbe.

11.2 Pogodbo v skladu s temi pogoji in določili lahko takoj prekličete s pisnim obvestilom o odpovedi, če zagrešimo kakršno koli kršitev te pogodbe.

11.3 Pogodbo v skladu s temi pogoji in določili lahko prekličemo s pisnim obvestilom, ki vam ga pošljemo, če nam to pogodbo prepreči izpolnitev kakršnega koli dogodka, ki je zunaj našega razumnega nadzora, vključno z neomejenim nedostopnostjo surovin, komponent ali izdelkov ali kakršno koli izpad električne energije, industrijski spor, ki vpliva na katero koli tretjo osebo, vladne predpise, požar, poplavo, katastrofo, nemire, teroristični napad ali vojno.

12. Posledice preklica naročila

12.1 Če je pogodba v skladu s temi določili in pogoji preklicana v skladu z razdelkom 11:

(a) prenehali bomo imeti kakršno koli obveznost za dostavo izdelkov, ki niso bili dostavljeni na dan preklica;

(b) po potrebi boste še naprej imeli obveznost plačila za izdelke, ki so bili dostavljeni na dan preklica (brez poseganja v katero koli pravico, ki jo bomo morda morali izterjati); in

(c) vse druge določbe teh določil in pogojev bodo prenehale veljati, razen da bodo razdelki 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 in 20 preživeli prenehanje in veljali za nedoločen čas.

13. Obseg

13.1 Ti pogoji in določila ne predstavljajo ali učinkujejo kakršnega koli prenosa ali licence kakršnih koli pravic intelektualne lastnine.

13.2 Ti pogoji in določila ne urejajo zagotavljanja nobenih storitev s strani nas ali katere koli tretje osebe v zvezi z izdelki (razen storitev dostave).

14. Različica

14.1 Te pogoje lahko občasno spremenimo z objavo nove različice na našem spletnem mestu.

14.2 Revizija teh pogojev bo veljala za pogodbe, sklenjene kadar koli po času revizije, vendar ne bo vplivala na pogodbe, sklenjene pred časom revizije.

15. Naloga

15.1 S tem se strinjate, da lahko dodelimo, prenesemo, oddamo podizvajalce ali kako drugače obravnavamo svoje pravice in/ali obveznosti v skladu s temi določili in pogoji – pod pogojem, da če ste potrošnik, takšno dejanje ne služi zmanjšanju jamstev, ki vam koristijo pod temi pogoji.

15.2 Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeliti, prenesti, oddati podizvajalcev ali kako drugače obravnavati svojih pravic in / ali obveznosti v skladu s temi pogoji.

16. Brez odpovedi

16.1 Nobena kršitev katere koli določbe pogodbe v skladu s temi določili in pogoji se ne bo odpovedala, razen z izrecnim pisnim soglasjem stranke, ki ni kršila.

16.2 Nobena odpoved kakršni koli kršitvi katere koli določbe pogodbe v skladu s temi določili in pogoji se ne razlaga kot nadaljnja ali trajna odpoved kakršni koli drugi kršitvi te določbe ali kakršna koli kršitev katere koli druge določbe te pogodbe.

17. Ločljivost

17.1 Če sodišče ali drug pristojni organ določi, da so ti pogoji določeni kot nezakoniti in / ali neizvršljivi, bodo ostale določbe še naprej veljale.

17.2 Če bi bila katera koli nezakonita in / ali neizvršljiva določba teh pogojev zakonita ali izvršljiva, če bi bil njen del izbrisan, se šteje, da je del izbrisan, preostanek določbe pa bo še naprej veljal.

18. Pravice tretjih oseb

18.1 Pogodba pod temi pogoji je v našo korist in v vašo korist in ni namenjena koristi ali uveljavitvi katere koli tretje osebe.

18.2 Za uveljavljanje pogodbenih pravic pogodbenih strank po teh pogojih ni potrebno soglasje tretje osebe.

19. Celotna pogodba

19.1 V skladu z razdelkom 10.1, ti pogoji, skupaj z našo politiko dostave in politiko vračila, predstavljajo celoten dogovor med vami in nami v zvezi s prodajo in nakupom naših izdelkov in nadomeščajo vse prejšnje sporazume med vami in nami v zvezi s prodajo in nakupom naših izdelkov.

20. Pravo in pristojnost

20.1 Te pogoje ureja in razlaga v skladu z zakonodajo Hongkonga.

20.2 Za vse spore v zvezi s temi določili in pogoji je izključna pristojnost sodišč v Hongkongu.

21. Zakonska in regulativna razkritja

21.1 Kopije teh pogojev ne bomo vložili posebej za vsakega uporabnika ali kupca in če posodobimo te pogoje, različica, za katero ste se prvotno dogovorili, ne bo več na voljo na naši spletni strani. Priporočamo, da kopijo teh pogojev shranite za nadaljnjo uporabo.

21.2 Ti pogoji so na voljo samo v angleškem jeziku.

22. Naši podatki

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B Ena prestolnica 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Lahko nas kontaktirate:

(a) po pošti na zgoraj navedeni poštni naslov;

(b) z uporabo kontaktnega obrazca našega spletnega mesta; oz

(c) po elektronski pošti z uporabo e-poštnega naslova, objavljenega na naši spletni strani.

napaka: Ups! Brez kraje. Kontaktirajte nas za dovoljenje.
ENGWE Spletna trgovina | Kupite EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logo
Primerjajte elemente
  • Skupaj (0)
primerjaj cene
2
Košarica