ENGWE® Pooblaščeni distributer za Slovenijo. Engwe Trgovina vas pozdravlja. ♡

Pravilnik o zasebnosti

1. Uvod

1.1 Zavezani smo k varovanju zasebnosti obiskovalcev našega spletnega mesta, uporabnikov storitev, posameznih strank in osebja strank.

1.2 Ta politika velja, če delujemo kot upravljavec podatkov v zvezi z osebnimi podatki teh oseb; z drugimi besedami, kjer določimo namene in sredstva obdelave teh osebnih podatkov.

1.3 Naše spletno mesto vključuje nadzor zasebnosti, ki vpliva na to, kako bomo obdelovali vaše osebne podatke. Z uporabo kontrol zasebnosti lahko določite, ali želite prejemati neposredna tržna sporočila in omejite zbiranje, skupno rabo in objavo vaših osebnih podatkov. Do kontrol zasebnosti lahko dostopate prek nastavitev računa.

1.4 Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. V kolikor ti piškotki niso nujno potrebni za zagotavljanje našega spletnega mesta in storitev, vas bomo ob prvem obisku naše spletne strani prosili za soglasje z našo uporabo piškotkov.

1.5 V tej politiki se »mi«, »nas« in »naš« nanašajo na naše podjetje. Za več informacij o nas glejte razdelek 13.

2. Osebni podatki, ki jih zbiramo

2.1 V tem razdelku 2 smo določili splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in v primeru osebnih podatkov, ki jih nismo pridobili neposredno od vas, informacije o viru in posebnih kategorijah teh podatkov.

2.2 Lahko obdelujemo podatke, ki nam omogočajo, da stopimo v stik z vami (“kontaktne podatke“). Kontaktni podatki lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, telefonsko številko, poštni naslov in/ali identifikatorje računa družbenih medijev. Vir kontaktnih podatkov ste vi in/ali vaš delodajalec. Če se na našo spletno stran prijavite z računom družbenih medijev, bomo elemente kontaktnih podatkov pridobili od ustreznega ponudnika računa družbenih medijev.

2.3 Podatke o uporabniškem računu vašega spletnega mesta lahko obdelujemo (“podatki o računu“). Podatki o računu lahko vključujejo identifikator vašega računa, ime, e-poštni naslov, ime podjetja, datume ustvarjanja in spremembe računa, nastavitve spletnega mesta in tržne nastavitve. Če se na naše spletno mesto prijavite z računom družbenih medijev, bomo elemente podatkov računa pridobili od ustreznega ponudnika računa družbenih medijev.

2.4 Lahko obdelujemo podatke v zvezi s transakcijami, vključno z nakupi blaga in/ali storitev, ki jih sklenete z nami in/ali prek našega spletnega mesta (“podatkov o transakcijah“). Podatki o transakciji lahko vključujejo vaše ime, vaše kontaktne podatke, podatke o vaši plačilni kartici (ali druge podatke o plačilu) in podrobnosti transakcije. Vir podatkov o transakcijah ste vi in/ali naš ponudnik plačilnih storitev.

2.5 Lahko obdelujemo informacije, ki jih vsebujejo ali se nanašajo na kakršno koli sporočilo, ki nam ga pošljete ali vam ga pošljemo (“komunikacijski podatki“). Komunikacijski podatki lahko vključujejo komunikacijsko vsebino in metapodatke, povezane s komunikacijo. Naše spletno mesto bo ustvarilo metapodatke, povezane s komunikacijami, opravljenimi s pomočjo kontaktnih obrazcev spletnega mesta.

2.6 Lahko obdelujemo podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in storitev (“podatkov o uporabi“). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš naslov IP, geografsko lokacijo, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, vir napotitve, dolžino obiska, oglede strani in poti navigacije po spletnem mestu, pa tudi podatke o času, pogostosti in vzorcu uporabe vaše storitve. Vir podatkov o uporabi je naš sistem za sledenje analitiki.

3. Nameni obdelave in pravne podlage

3.1 V tem razdelku 3 smo določili namene, za katere lahko obdelujemo osebne podatke, in pravne podlage obdelave.

3.2    operacije – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene delovanja našega spletnega mesta, obdelave in izpolnjevanja naročil, zagotavljanja naših storitev, dobave našega blaga, generiranja računov, računov in druge dokumentacije v zvezi s plačili ter kreditne kontrole. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje našega spletnega mesta, storitev in poslovanja.

3.3    Publikacije – Podatke o računu lahko obdelujemo za namene objave teh podatkov na našem spletnem mestu in drugje prek naših storitev v skladu z vašimi izrecnimi navodili. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

3.4    Odnosi in komunikacije – Kontaktne podatke, podatke o računu, podatke o transakcijah in/ali komunikacijske podatke lahko obdelujemo za namene upravljanja naših odnosov, komuniciranja z vami (razen komuniciranja za namene neposrednega trženja) po e-pošti, SMS, pošti, telefonu, zagotavljanju podpornih storitev in obravnavanje pritožb. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer komunikacija z obiskovalci našega spletnega mesta, uporabniki storitev, posameznimi strankami in osebjem strank, vzdrževanje odnosov ter ustrezno upravljanje našega spletnega mesta, storitev in poslovanja.

3.5    Neposredno trženje – Kontaktne podatke, podatke o računu in/ali podatke o transakcijah lahko obdelujemo za namene ustvarjanja, ciljanja in pošiljanja neposrednih trženjskih komunikacij po e-pošti, SMS-u, pošti in vzpostavitvi stika po telefonu za namene trženja. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

3.6    Raziskave in analize – Podatke o uporabi in/ali podatke o transakcijah lahko obdelujemo za namene raziskovanja in analize uporabe našega spletnega mesta in storitev ter raziskovanja in analize drugih interakcij z našim poslom. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

3.7    Vodenje evidence – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene ustvarjanja in vzdrževanja naših baz podatkov, varnostnih kopij naših baz podatkov in naših poslovnih evidenc na splošno. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer zagotavljanje, da imamo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujemo za pravilno in učinkovito vodenje našega poslovanja v skladu s to politiko.

3.8    Varnost – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene varnosti in preprečevanja goljufij in drugih kriminalnih dejavnosti. Pravna podlaga te obdelave so naši zakoniti interesi, in sicer zaščita našega spletnega mesta, storitev in poslovanja ter zaščita drugih.

3.9    Zavarovanje in obvladovanje tveganj – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar je to potrebno za namene pridobivanja ali vzdrževanja zavarovalnega kritja, obvladovanja tveganj in/ali pridobivanja strokovnega svetovanja. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer ustrezna zaščita našega poslovanja pred tveganji.

3.10  Pravni zahtevki – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali v upravnem ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer zaščita in uveljavljanje naših zakonskih pravic, vaših zakonskih pravic in zakonskih pravic drugih.

3.11  Skladnost z zakonodajo in vitalni interesi – Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi, če je takšna obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

4. Posredovanje vaših osebnih podatkov drugim

4.1 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim špediterjem in ladijskim partnerjem, kolikor je razumno potrebno za namene pridobivanja ali vzdrževanja učinkovitih dobav blaga.

4.2 Vaši osebni podatki v bazi podatkov naše spletne strani bodo shranjeni na strežnikih naših ponudnikov storitev gostovanja.

4.3 Finančne transakcije v zvezi z našim spletnim mestom in storitvami lahko izvajajo naši ponudniki plačilnih storitev. Podatke o transakcijah bomo delili z našimi ponudniki plačilnih storitev samo v obsegu, ki je potreben za namene obdelave vaših plačil, vračila takšnih plačil ter obravnavanja pritožb in poizvedb v zvezi s takimi plačili in vračili. Informacije o politikah in praksah zasebnosti ponudnikov plačilnih storitev najdete na https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, določenih v tem razdelku 5, lahko razkrijemo vaše osebne podatke, če je takšno razkritje potrebno za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi, če je tako razkritje potrebno za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

5. Mednarodni prenosi vaših osebnih podatkov

5.1 V tem razdelku 5 nudimo informacije o okoliščinah, v katerih se lahko vaši osebni podatki prenesejo v tretjo državo v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva in/ali EU o varstvu podatkov.

5.2 Objekti za gostovanje naše spletne strani se nahajajo v EU. Pristojni organi za varstvo podatkov so ugotovili ustreznost glede na zakone o varstvu podatkov vsake od držav EU.

5.3 Potrjujete, da so osebni podatki, ki jih posredujete za objavo prek našega spletnega mesta ali storitev, na voljo prek interneta po vsem svetu. Ne moremo preprečiti uporabe (ali zlorabe) takih osebnih podatkov s strani drugih.

6. Hranjenje in brisanje osebnih podatkov

6.1 Ta razdelek 6 določa naše politike in postopke hrambe podatkov, ki so zasnovani tako, da pomagajo zagotoviti, da izpolnjujemo naše pravne obveznosti v zvezi s hrambo in izbrisom osebnih podatkov.

6.2 Osebni podatki, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za ta namen ali te namene.

6.3 Vaše osebne podatke bomo hranili na naslednji način:

(a) kontaktni podatki se hranijo najmanj 1 leto po datumu zadnjega stika med vami in nami in največ 3 leta po tem datumu;

(b) podatki o računu se hranijo najmanj 1 leto po datumu zaprtja zadevnega računa in največ 3 leta po tem datumu;

(c) podatki o transakcijah se hranijo najmanj 1 leto po datumu transakcije in največ 3 leta po tem datumu;

(d) komunikacijski podatki se hranijo najmanj 1 leto po datumu zadevnega sporočila in največ 3 leta po tem datumu; in

(e) podatki o uporabi se hranijo 1 leto po datumu zbiranja.

6.4 Ne glede na druge določbe tega oddelka 6 lahko vaše osebne podatke hranimo, če je takšno hrambo potrebno zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

7. Vaše pravice

7.1 V tem razdelku 7 smo našteli pravice, ki jih imate po zakonu o varstvu podatkov.

7.2 Vaše glavne pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov so:

(A)    pravico do dostopa - lahko zahtevate kopije svojih osebnih podatkov;

(B)    pravica do popravka - lahko zahtevate, da popravimo netočne osebne podatke in dopolnimo nepopolne osebne podatke;

(C)    pravica do izbrisa - lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke;

(D)    pravico do omejitve obdelave - lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov;

(E)    pravica do ugovora obdelavi - lahko nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov;

(F)     pravica do prenosljivosti podatkov - lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenesemo drugi organizaciji ali vam;

(G)    pravico do pritožbe nadzornemu organu - lahko se pritožite nad našo obdelavo vaših osebnih podatkov; in

(H)    pravico do umika soglasja - v kolikor je pravna podlaga naše obdelave vaših osebnih podatkov privolitev, lahko to privolitev umaknete.

7.3 Za te pravice veljajo nekatere omejitve in izjeme. Več o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko izveste na obisku https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en in https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Katero koli od svojih pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate s pisnim obvestilom, ki nam ga pošljete, z uporabo spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

8. O piškotkih

8.1 Piškotek je datoteka, ki vsebuje identifikator (niz črk in številk), ki ga spletni strežnik pošlje spletnemu brskalniku in ga brskalnik shrani. Identifikator se nato pošlje nazaj strežniku vsakič, ko brskalnik od strežnika zahteva stran.

8.2 Piškotki so lahko »trajni« piškotki ali piškotki »seje«: trajni piškotek bo shranil spletni brskalnik in bo ostal veljaven do nastavljenega datuma poteka veljavnosti, razen če ga uporabnik izbriše pred datumom poteka; sejni piškotek pa bo potekel ob koncu uporabniške seje, ko je spletni brskalnik zaprt.

8.3 Piškotki morda ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar so osebni podatki, ki jih hranimo o vas, lahko povezani z informacijami, shranjenimi v piškotkih in pridobljenimi iz njih.

9. Piškotki, ki jih uporabljamo

9.1 Piškotke uporabljamo za naslednje namene:

(A)    preverjanje pristnosti in status – uporabljamo piškotke, da vas identificiramo, ko obiščete naše spletno mesto in ko krmarite po našem spletnem mestu, ter da nam pomagajo ugotoviti, ali ste prijavljeni na naše spletno mesto;

(B)    nakupovalni voziček – uporabljamo piškotke za vzdrževanje stanja vaše nakupovalne košarice, ko krmarite po našem spletnem mestu;

(C)    personalizacija – uporabljamo piškotke za shranjevanje informacij o vaših željah in za prilagajanje naše spletne strani za vas;

(D)    varnost – uporabljamo piškotke kot element varnostnih ukrepov, ki se uporabljajo za zaščito uporabniških računov, vključno s preprečevanjem goljufive uporabe prijavnih poverilnic, ter za zaščito našega spletnega mesta in storitev na splošno;

(E)    oglaševanje – uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo pri prikazovanju oglasov, ki bodo pomembni za vas;

(F)     Analiza - piškotke uporabljamo za analizo uporabe in učinkovitosti našega spletnega mesta in storitev; in

(G)    privolitev piškotkov - piškotke uporabljamo za shranjevanje vaših želja glede splošnejše uporabe piškotkov.

10. Piškotki, ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki se lahko shranijo na vaš računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

10.2 Uporabljamo Google Analytics. Google Analytics zbira podatke o uporabi našega spletnega mesta s pomočjo piškotkov. Zbrani podatki se uporabljajo za izdelavo poročil o uporabi našega spletnega mesta. Več o Googlovi uporabi informacij lahko izveste na obisku https://www.google.com/policies/privacy/partners/ in si lahko ogledate Googlov pravilnik o zasebnosti na https://policies.google.com/privacy.

11. Upravljanje piškotkov

11.1 Večina brskalnikov vam omogoča, da zavrnete sprejemanje piškotkov in izbrišete piškotke. Načini za to se razlikujejo od brskalnika do brskalnika in od različice do različice. Vendar pa lahko pridobite najnovejše informacije o blokiranju in brisanju piškotkov prek teh povezav:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); in

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Edge).

11.2 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

11.3 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na našem spletnem mestu.

12. Spremembe

12.1 To politiko lahko občasno posodobimo z objavo nove različice na našem spletnem mestu.

12.2 Občasno preverite to stran, da se prepričate, da ste zadovoljni s kakršnimi koli spremembami tega pravilnika.

12.3 O pomembnih spremembah te politike vas lahko obvestimo po e-pošti.

napaka: Ups! Brez kraje. Kontaktirajte nas za dovoljenje.
ENGWE Spletna trgovina | Kupite EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logo
Primerjajte elemente
  • Skupaj (0)
primerjaj cene
0
Košarica